Condicions

CONDICIONS GENERALS

En compliment a l'establert per la legislació espanyola en la Llei de Serveis de la Societat de la Informació (LSSI) publicada al Butlletí Oficial de l'Estat (B.O.E.) del 12 de juliol de 2002, es publica el document següent:

 1. 1. Dades identificatives

  Camaloon.com és una empresa que pertany a Camalize SL amb NIF B-65660656 i NIF intracomunitari ESB65660656 amb domicili social a Carrer d'Àlaba 61, 5-2, 08005 Barcelona. Registrat al Registre de Companyies de Barcelona, volum 42856, Foli 96, Fulla B 415963.

 2. 2. Descripció del servei

  Camaloon.com proporciona una sèrie de serveis a Internet als seus usuaris i clients. Un d'aquests serveis és el d'oferir articles personalitzats com xapes, imants, enganxines, vinils decoratius, skins, samarretes i miralls. Els usuaris de Camaloon.com poden adquirir productes per al seu propi ús o vendre'ls a tercers.

 3. 3. Ús del web Camaloon.com i del servei

  1. 3.1 Edat mínima

   Camaloon.com pot ser usada només per usuaris majors d'edat (adult) o per menors acompanyats per un adult.

  2. 3.2 Llicència d'ús del web i del servei de Camaloon.com

   Camaloon ofereix una llicència limitada i revocable a accedir i usar la seva web i els seus serveis amb concordança amb les seves Condicions Generals d'Ús. Aquesta llicència no inclou el dret a recol·lectar o usar informació de la web per a objectius prohibits per Camaloon, competir amb Camaloon, crear gràfics basats en els continguts de Camaloon, o guardar una còpia de la web.

 4. 4. Regles generals

  1. 4.1 Ús prohibit

   No pots intentar causar cap dany al web o al servei de Camaloon.com. Per exemple, i sense ser una llista completa ni exhaustiva, no pots:

   1. a) Entorpir el servei de Camaloon usant virus o altres programes dissenyats per a causar dany a qualsevol software o hardware.

    b) Modificar o crear versions de qualsevol tecnologia utilitzada a la web de Camaloon

    c) Usar qualsevol tipus d'script, robot o tecnologia per a monitoritzar la web de Camaloon.

    d) Recol·lectar correus electrònics o altra informació a través del servei de Camaloon.com.

    e) Fer-te passar per una altra persona o entitat.

  2. 4.2 Privacitat i protecció de dades

   A Camaloon.com ens preocupem especialment per la seguretat i per garantir la confidencialitat de les dades aportades pels nostres clients. Ens comprometem a donar-te el millor servei i la millor experiència online.

   En el moment que un client realitza una comanda a través del nostres servidor segur, les seves dades personals, domiciliàries, y les relatives a les seves compres i formes de pagament, són incorporades a la nostra base de dades per a tramitar la comanda. En cap cas aquestes dades personals seran transferides o venudes fora Camalize SL.

   Llei de Protecció de Dades:

   En compliment amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, t'informem que:

   1. En la seva qualitat de propietari, el responsable d'aquest fitxer és Camalize SL amb NIF ESB65660656 i domicili social a c/Àlaba, 61. 5-2, 08005 Barcelona. Espanya.

   2. B. Camalize SL garanteix la confidencialitat de totes les dades facilitades pels seus clients. A més dels mínims establerts per la legislació, la recollida i tractament de les dades s'efectuen sota nivells de seguretat que impedeixen la pèrdua o manipulació de les dades.

   3. C. D'acord amb la legislació vigent, tots els clients de Camaloon.com tenen el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades. A més, en qualsevol moment el client pot manifestar el desig de NO rebre cap tipus de publicitat. Per a exercitar aquests drets els clients poden dirigir-se per correu postal a l'adreça: Camaloon – Dept. Atenció al Client c/Àlaba, 61. 5-2, 08005 Barcelona, Espanya, o enviar un correu electrònic a info@camaloon.com

   1. Per a un millor compliment dels seus serveis, Camalize SL es troba obligat a facilitar determinades dades dels seus clients (nom, adreça, telèfon, etc.) a altres empreses que col·laboren amb la prestació del servei (transportistes, etc.). En tots els casos, les dades que es faciliten són les estrictament necessàries per a l'activitat concreta que es vagi a realitzar.

  3. 4.3 Condicions de compra

   A Camaloon ens preocupem especialment de la seguretat i garantim la confidencialitat de les dades que ens proporcionen els nostres clients. Prometem donar-te el millor servei i la millor experiència online.

   1. Sistema de venda

    Per completar una compra, s'ha d'enviar la comanda via internet amb el procés de pagament dissenyat per a aquest propòsit. Si us plau, fes una ullada a la informació pas a pas sobre com fer comandes. És molt fàcil!

   2. Impostos aplicables

    Els preus dels productes exposats en la pàgina web de Camaloon.com, se'ls aplica l'Impost sobre el Valor Afegit (IVA) menys a on ho especifiqui. En el pressupost i comanda hi ha els imports desglossats.

    La legislació fiscal s'aplica d'acord amb el país de destinació del bé i el tipus fiscal i residència del Client. Si tens dubtes sobre l'exempció d'IVA, contacta directament en info@camaloon.com

   3. Forma de pagament

    En fer la comanda, el client ha de pagar mitjançant targeta de crèdit o transferència bancària al número de compte facilitat. Només així s'entendrà formalitzada la comanda i es passarà a producció. En determinats casos, i per prevenir possibles fraus, Camaloon.com es reserva la possibilitat de sol·licitar a un client una forma de pagament concreta.

   4. Forma, despeses i terminis d'enviament

    Camaloon.com envia les seves comandes als clients residents a la Península Ibèrica, Illes Balears, Illes Canàries, Ceuta i Melilla a través d'empreses de missatgeria. El preu d'enviament es calcula automàticament en el moment de demanar un pressupost o realitzar la seva comanda i es calcula sobre la base del pes dels productes i la destinació. Consulta la nostra pàgina d'informació d'enviament per obtenir informació més detallada sobre el temps d'enviament per país.

    Els terminis de lliurament varien en funció de la quantitat demanada i els països de destinació. Si us plau, consulta els terminis de producció a la web. És possible que per una raó o una altra, una comanda pugui patir certs retards en la producció, a causa de l'escassetat de productes, la confirmació tardana per part del client, etc. En qualsevol cas, Camaloon haurà de lliurar els productes a l'adreça d'enviament indicada pel client en el menor temps possible d'acord amb els terminis de producció i temps d'enviament i en qualsevol cas, sempre dins dels trenta (30) dies de calendari a partir de la data en què es va dictar la comanda.

    Els terminis de transport es poden veure alterats per incidències extraordinàries en el transportista i per dificultats en el lliurament de la mercaderia. Camaloon.com exclou qualsevol responsabilitat pels retards produïts per l'agència de transport, però sí que es compromet a respondre en un termini raonable qualsevol comanda que hagi estat danyada o perduda per l'esmentada agència.

 5. 5. Garantia de devolucions i canvis

  Dels productes personalitzats no s'accepten canvis ni devolucions.

  Per a això, l'usuari haurà d'enviar un e-mail a ajuda@camaloon.com adjuntant el número de referència de la comanda i Camaloon l'informarà de l'estat de la seva comanda i de la procedència o no del canvi o cancel·lació de la mateixa.

  Un cop retornat el material i comprovat el seu estat es procedirà, si aplica, a la devolució de l'import del producte pagat. Si la devolució és motivada pel client no es tornaran els diners de les despeses d'enviament inicials. Si la devolució és motivada per un error de Camaloon.com s'assumiran aquestes despeses d'enviament.

  Per als productes personalitzats no s'accepten canvis ni devolucions.

  Per realitzar qualsevol canvi o devolució de qualsevol producte, l'usuari haurà de tornar el producte en perfecte estat i sense haver iniciat la seva utilització. Les despeses d'enviament de la devolució són a càrrec del client i ell mateix ha de gestionar aquest tràmit.

  Un cop retornat el material i comprovat el seu correcte estat es procedirà, a la devolució de l'import del producte pagat més de la devolució de les despeses d'enviament inicials en la seva modalitat més bàsica (enviament standard). Si la devolució és motivada per un error de Camaloon s'assumiran les despeses d'enviament de la devolució del producte, en cas contrari l'usuari haurà d'abonar les despeses d'enviament de la devolució.

  Camaloon retornarà l'import de la devolució en els 14 dies següents a la recepció efectiva del producte objecte de la devolució i mitjançant el mateix mètode de compra utilitzat pel comprador.

 6. 6. Propietat intel·lectual

  Camaloon es reserva tots els drets de la seva titularitat protegits per propietat intel·lectual i industrial inclosos en el lloc web, és a dir com a exemple, però no limitatiu: textos, imatges, disseny gràfic, marques, estructura de navegació, informació i continguts. Correspon a Camaloon en exclusiva l'exercici dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, de conformitat amb la legislació espanyola de drets de propietat intel·lectual i industrial.
  El lloc web de Camaloon pot contenir així mateix textos, imatges, dissenys gràfics o marques titularitat de terceres persones per als quals correspondrà a cadascun dels seus titulars en exclusiva l'exercici dels drets d'explotació dels mateixos en qualsevol forma. Es consideraran continguts de tercers tots aquells que s'identifiquin com a tal. Si tens dubtes o adverteixes contingut il·lícit, preguem que ens ho facis saber escrivint-nos a info@camaloon.com. En cas de conèixer algun tipus d'infracció, el contingut s'eliminarà immediatament.

  L'usuari és el propietari intel·lectual dels continguts que sotmeti a Camaloon.com. L'usuari garanteix a Camaloon.com amb llicència, no exclusiva, el dret a utilitzar lliurement aquest contingut a tot el món, per facilitar en la prestació dels seus serveis per a la creació, producció i transport de mercaderies. Camaloon.com podrà transferir aquest dret a un tercer quan sigui necessari per a la creació, producció, o l'enviament de les mercaderies. En participar en un concurs de Camaloon publicat en un altre lloc fora de Camaloon, l'usuari accepta les Condicions Generals de Condicions de Camaloon. Camaloon organitza, puntualment, concurs de disseny de pàgines relacionades, com ara blogs, Facebook, Twitter o perfil Pinterest que demanen a l'usuari crear i enviar en el material gràfic. En enviar aquest material a Camaloon l'usuari accepta que Camaloon podrà utilitzar-lo per a fins promocionals. Aquest material gràfic es pot mostrar a la pàgina web, als blogs Camaloon, així com en els perfils socials dels mitjans de comunicació de Camaloon.

  Propietat intel·lectual de les imatges dels usuaris

  En el cas que l'usuari personalitzi un producte del lloc web de Camaloon, amb una imatge proposada per l'usuari i aliena al catàleg d'imatges de Camaloon, l'usuari garanteix que compta amb tots els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial així com qualsevol dret d'imatge o privacitat concernent a persones físiques que pugui existir, necessaris per a l'explotació de la imatge en la forma i manera necessària per a l'obtenció del producte personalitzat que desitja. Al seu torn, l'usuari concedeix a Camaloon a través del servei de personalització "CREA" del lloc web de Camaloon, una llicència limitada per reproduir, comunicar, distribuir i transformar la imatge proposada per l'usuari en el producte o productes personalitzats encarregats per l'usuari. Una vegada que el producte sigui produït i enviat al domicili de l'usuari, aquesta llicència quedarà rescindida.
  L'usuari eximeix de qualsevol responsabilitat a Camaloon per reclamacions de terceres parts derivades de la utilització il·legítima o delictiva d'imatges subjectes a propietat intel·lectual o industrial o drets d'imatge o privacitat de persones físiques en productes personalitzats a través del lloc web de Camaloon.

 7. 7. Drets de Camaloon.com

  1. 7.1 Monitorització

   Camaloon.com es reserva el dret (sense assumir l'obligació) de monitoritzar les transaccions i comunicacions que es produeixin al seu web. Si Camaloon.com determina, al propi parer, que un usuari trenca o pot trencar alguna condició de les Condicions Generals d'Ús o l'esmentada transacció o comunicació és inapropiada, Camaloon.com pot cancel·lar o restringir l'accés a l'esmentat usuari, sense més responsabilitats per a les parts implicades.

  2. 7.2 Modificacions del servei

   Camaloon.com es reserva el dret de modificar la distribució, organització i aspecte del web i els serveis que ofereix i pot canviar o suspendre qualsevol aspecte dels seus serveis i/0 preus sense avís previ i sense responsabilitat per a cap de les parts.

  3. 7.3 Cancel·lació del contracte

   Camaloon.com, a criteri propi i amb avís o sense pot:

   1. a) Suspendre o limitar l'ús de Camaloon.com a un usuari en concret, així com tancar totalment un compte.

   2. b) Eliminar qualsevol contingut que cregui oportú dels serveis i directoris de Camaloon.com

   3. c) Prohibir l'ús dels serveis de Camaloon.com

  4. 7.4 Comunicacions enviades pels usuaris

   Camaloon es reserva el dret d'usar el material i les comunicacions enviades pels usuaris en: preguntes, comentaris, fòrums, idees i concursos per a màrqueting o altres actes de promoció, sense que puguin considerar-se aquestes comunicacions confidencials.

 8. 8. Política d'enllaços

  Camaloon.com no es fa responsable d'aquells altres llocs web o arxius als que sigui possible accedir a través d'enllaços d'hipertext (links) disponibles entre els seus continguts, donat que aquestes planes enllaçades són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals planes web o arxius i no controla ni es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació continguts i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta plana. En el cas que s'estimi oportú o que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenant-ne la retirada o que s'impossibiliti l'accés a les mateixes, o s'hagués declarat l'existència de la lesió i se'ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s'indiquin serien immediatament retirats.

 9. 9. Limitació de responsabilitats

  Camaloon.com s'exclou de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin causar-se a la falta de disponibilitat o continuïtat del funcionament de Camaloon.com.

 10. 10. Legislació aplicable i jurisdicció competent

  Aquestes Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

  Si la compra de productes es fa per un Individu, per a la resolució possibles disputes, les parts es comprometen a sotmetre's, a elecció seva, i renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, als jutjats i tribunals amb jurisdicció sobre el client.

  Si la compra de productes es fa per part d'una Empresa, per a la resolució de possibles disputes, les parts es comprometen a sotmetre, a la seva elecció, i renunciant a qualsevol altre fur que pogués correspondre'ls, als jutjats i tribunals amb jurisdicció sobre Camaloon.

Acord de llicència de la Galeria

En seleccionar "Accepto" a continuació, tu (d'ara en endavant el "Artista") tenint en compte a Camaloon.com com una entitat comercial que pertany a Camalize SL amb el NIF espanyol B-65660656 i totes les seves subsidiàries i afiliades (d'ara en endavant "Camalize") l'avaluació del teu disseny (d'ara en endavant el "Disseny") per al seu possible ús en els productes disponibles (xapes, imants, vinils decoratius, miralls, skins, enganxines, roba i d'altres), acceptes els següents termes i condicions ("Acord de llicència"):

 1. Base

  1. L'Autor i el Cessionari

   1 - L’AUTOR és major de 18 anys i legítim titular en ple domini dels drets morals i patrimonials del disseny que adjunta a través de la pàgina camaloon.com (d’ara en endavant DISSENY), i que desitja cedir per la seva explotació comercial.

   2 - El CESSIONARI es troba interessat en adquirir els drets de l’explotació necessaris per a la utilització dels DISSENYS als productes que el primer comercialitza, tals com vinils, skins, enganxines, imants, miralls, roba i xapes.

   3 - AUTOR i CESSIONARI disposen de la capacitat legal suficient per obligar-se i mitjançant el present document acorden les següents condicions:

 2. Condicions

  1. Explotació comercial, lliurament i pagament

   1 - L’AUTOR és major de 18 anys d’edat i legítim titular en ple domini dels drets morals i patrimonials del DISSENY i poseeix tots els drets d'explotació del DISSENY objecte d'aquest contracte. L'AUTOR cedeix els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació del DISSENY al CESSIONARI. 2 - La cessió dels drets i modalitats d’explotació indicats es fan amb caràcter exclusiu per a l’explotació comercial i deixen a l'AUTOR els drets moral i patrimonial per la utilització del DISSENY per qualsevol altre finalitat. 3 - L'AUTOR lliura al CESSIONARI cada DISSENY que vol publicar en el moment de l'acceptació del present contracte. 4 - L’AUTOR respon davant del CESSIONARI de l’autoria i originalitat del DISSENY i de l’exercici pacífic dels drets que cedeix mitjançant el present contracte. A aquests efectes, l’AUTOR manifesta que el DISSENY no vulnera els drets de tercers. A aquest respecte, l’AUTOR es fa responsable davant del CESSIONARI de totes les càrregues pecuniàries que poguessin derivar-se pel mateix favor de tercers amb motiu d’accions, reclamacions o conflictes derivats de l’incompliment d’aquest contracte per part de l’AUTOR. 5 - El CESSIONARI es compromet a fer figurar el nom o pseudònim de l’AUTOR a la pàgina web camaloon.cat al costat d’aquells productes en què aparegui el DISSENY i estiguin destinats a la venda. 6 - a) En concepte de remuneració pel DISSENY cedit al CESSIONARI, l’AUTOR percep una participació del percentatges que l'AUTOR hagi fixat en els ingressos que el CESSIONARI obtingui de la venda dels productes en què aparegui el DISSENY. b) L’AUTOR accepta que el preu de venta del producte pugui ser modificat segons condicions del mercat, amb la qual cosa assumeix que les quantitats a percebre com a conseqüència de tal modificació també puguin patir la conseqüent variació. c) Els pagaments descrits en l’anterior apartat a) només podran abonar-se en compte per als casos en què les quantitats meritades dels percentatges descrits per un o més DISSENYS superin els 50€, en qualsevol cas, sempre podrà utilitzar el crèdit meritat per a adquirir productes oferts a la pàgina web de camaloon.cat d) El pagament de les quantitats descrites a la present clàusula es farà efectiu a través de la plataforma Paypal®, amb la qual cosa l’AUTOR accepta disposar d’un compte de Paypal® com a condició per poder rebre els pagaments meritats. Les comissions que es puguin generar en la utilització d’aquest mitjà de pagament correran a càrrec de l’AUTOR. Abans d'efectuar el pagament es generarà una factura en nom de l'AUTOR per l'ús del DISSENY per part del CESSIONARI. 7 - El CESSIONARI es reserva el dret a distribuir mostres gratuïtes dels productes en què figuri el DISSENY cedit per l’AUTOR. De la mateixa manera, l’AUTOR accepta que el seu DISSENY pugui ser utilitzat en campanyes comercials i accions de màrqueting amb l’objectiu de promocionar la venta del mateix. 8 - L’AUTOR serà convenientment informat de l'evolució de les vendes dels productes en què s’utilitzi el seu DISSENY via correu electrònic i/o a través del seu espai privat a la pàgina camaloon.cat 9 - El CESSIONARI no podrà cedir els drets adquirits sobre el DISSENY a terceres persones sense el consentiment exprés de l’AUTOR. No serà necessari el consentiment de l’AUTOR quan la transmissió tingui lloc com a conseqüència de la dissolució o canvi de titularitat de l’empresa cessionària incloent operacions de fusió, escissió total o parcial, operacions de cessió global d’actiu i passiu o de segregació patrimonial.

 3. Canvis de termes

  Camaloon es reserva el dret de modificar qualsevol aspecte dels Termes i Condicions de disseny de presentació, incloent però no limitant a les condicions generals, els preus dels productes, condicions de les invitacions, i el marge de comissió. Camaloon també podrà desistir de la presentació del disseny íntegrament o en part en qualsevol moment i per qualsevol raó. *Camaloon notificarà a l'artista amb 15 dies d'antelació de qualsevol canvi en el present Acord (i la data efectiva d'aquests canvis) per correu electrònic amb l'enviament de la revisió de l'Acord. Si l'artista segueix pujant els dibuixos a Camaloon.com després de la data efectiva dels canvis, es considera que ha acceptat els canvis i els nous termes de l'Acord es regiran per totes les presentacions anteriors i futures dels dissenys . Si l'artista no accepta els nous termes de l'Acord, el seu únic i exclusiu recurs serà donar per acabat aquest Acord mitjançant l'eliminació de tots els seus dissenys de Camaloon.com.

 4. Governant Llei i Jurisdicció

  10 - Ambdues parts se sotmeten per qualsevol diferència que pogués sorgir de la interpretació i compliment del present acord, a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de Barcelona, renunciant al seu fur propi, en cas de ser un altre. No obstant això, les parts podran acordar puntualment, en document apart i per cada possible controvèrsia que pogués sorgir com a conseqüència de la interpretació i execució del present contracte, sotmetre’s a un arbitratge de conformitat amb la legislació vigent a Espanya en matèria d’arbritatge, designant de comú acord un àrbitre únic d’entre professionals del sector de la propietat intel·lectual.