Una idea genial per a les teves noces

Ella diu que “sí”, ell diu “sí”. Massa simple per ser veritat i en realitat no ho és. En primer lloc, què és el que pensen els convidats quan se'ls convida a unes noces? Els convidats, no importa l'edat, opinen que és hora de divertir-se, busquen celebrar un esdeveniment únic i significatiu i veuen que es necessiten dues coses: una mica de creativitat i molta organització.

Personalitzar xapes, per tant, és cada vegada més freqüent la idea correcta de combinar la fantasia de frases divertides amb l'organització d'esdeveniments de tal importància.    

Per exemple, una simple xapa que posa “amics de la núvia” o “amics del nuvi” pot evitar de vegades molts malentesos o passar vergonya. Però això no és res en comparació amb les infinites possibilitats que ofereix personalitzar una xapa.

Fins i tot un imant. Sí, com sents, els imants poden ser útils per a unes noces. Es poden utilitzar per crear sotagot amb les fotos de la parella o dibuixos i frases “ad hoc”. Però és millor deixar aquí els exemples ,ja que, amb imaginació tot si val … Molt millor que la pròpia parella doni les seves idees, les seves millors respostes per organitzar un esdeveniment com deu ser.  
/ idoya